Vyjádření k existenci optické sítě

V případě, že provádíte stavební práce nebo připravujete projektovou dokumentaci na pozemcích v katastrech níže uvedených obcí, požádejte o vyjádření k existenci sítí na e-mailu info@novosedly.net.

  • Brod nad Dyjí
  • Březí
  • Dobré Pole
  • Dolní Dunajovice
  • Jevišovka
  • Novosedly
  • Nový Přerov

V žádosti uveďte:
• parcelní čísla pozemků
• název akce
• investora akce

Dále přiložte situační výkres.